Do 13-04-2017 - Jacob Slavenburg - Over "Heilige bruiloften, erotiek en religie"

Openbare avond
Do 13--04-2017
Jacob Slavenburg
Workshop - Openbaar
Over "Heilige bruiloften, erotiek en religie"

website

 
 
Over de spreker
 
Over het programma
 
Cultuurhistoricus drs. Jacob Slavenburg (1943) publiceerde vele boeken en artikelen over de hermetische gnosis, over het vroege christendom en over esoterische bewegingen. Hij is mede-vertaler van de Nag Hammadi-geschriften in het Nederlands.
 
Jacob Slavenburg studeerde geschiedenis en specialiseerde zich in de gnostiek. Hij is in Nederland bekend geworden vanwege een groot aantal boeken over het christendom, esoterische stromingen, mystiek, spiritualiteit en de gnosis.
 
Afbeelding invoegen


In de oudheid werd de hieros gamos, de heilige bruiloft, gevierd tussen goden en mensen. Bekend zijn de vrijpartijen tussen de godin Inanna en haar vele minnaars. Nog in de Romeinse tijd waren er seksuele relaties tussen mensen en goden, vaak in de gedaante van hun tempelpriesters of priesteressen.
Ook de zogenaamde tempelprostitutie was een religieus gebeuren.
 
Tot op de dag van vandaag worden deze rituelen nagespeeld als onderdeel van mysteriën.
 
Seks op weg naar God...

 
Jacob Slavenburg doet hiervan boeiend verslag. Zo beschrijft hij, naast de verering voor de Grote Godin, ook de historisch diepe vrees voor het vrouwelijke.
 
Deze angst heeft heftig doorgewerkt in de geschiedenis van de mensheid. Dat proces werd nog versterkt door de Kerk die, mede door haar lustangst, een bange erfenis naliet van gefrustreerde relaties tussen man en vrouw.

Afbeelding invoegen