26 maart 2020 - Corina Zuiderduin

www.degroenesfinx.nl

Het Mooie Westen
Mythen en Symbolen in Egypte

Corina Zuiderduin MA is auteur van het boek Het Mooie Westen, Mythen en Symbolen in Egypte. Daarin worden verbanden gelegd die nooit eerder zijn gezien, betekenissen ontsluierd die niet zijn opgemerkt en symbolen onthuld die verborgen waren.
Corina Zuiderduin studeerde kunstgeschiedenis en Egyptologie aan de universiteit van Leiden waar zij professor Olaf Kaper ontmoette. Verrast door haar andere manier van kijken moedigde hij haar aan haar scriptie om te vormen tot een boek dat voor iedereen toegankelijk is. Zij geeft sinds vele jaren beeldende vorming in Rijksmuseum van Oudheden waar deelnemers plaatsnemen voor de duizenden jaren oude Egyptische beelden.
Corina Zuiderduin kijkt met een frisse blik naar de oud-Egyptische beeldtaal. Een intrigerend boek voor iedereen die iets met Egypte heeft! - National Geographic.
 
Waar ga je naar toe? Wat kom je tegen na de dood? En waarom leef je op aarde? Dit zijn vragen die ieder van ons bezighouden. Ook duizenden jaren geleden, in het land aan de Nijl, verdiepten mensen zich in deze onderwerpen. Tijdens deze lezing kijkt Corina Zuiderduin met een nieuwe blik naar de Oudegyptische beeldtaal.

Egyptische priesters kenden de geheimen van leven en dood. Zij wisten waar je verbleef in de periode tussen twee levens. Volgens de oude Egyptenaren bestaat er geen dood. Er bestaat alleen maar leven, leven met een vorm - een lichaam - en leven zonder lichaam. De verschillende bewustzijnstoestanden waar je doorheen gaat legden zij vast in sprekende schilderingen op muren, in dodenboeken en in beelden van steen. De diepere betekenis van deze symbolische voorstellingen was eeuwenlang niet bekend, maar in de presentatie van haar boek Het Mooie Westen legt Corina Zuiderduin de betekenis van deze voorstellingen helder uit.
 
De lezing is gebaseerd op nieuwe kennis die nooit eerder naar voren is gekomen. Een inspirerende lezing met prachtige afbeeldingen vol oude wijsheid voor mensen van nu. De levendige voorstellingen blijken nog even actueel als 5000 jaar geleden.