12 maart 2020 - Peter Toonen

www.peter-toonen.nl


Opgesloten in een piramide
Hoe 13.000 jaar misleiding en manipulatie ons
wist te ketenen - en hoe daaraan te ontsnappen

Peter Toonen (1958) is coach, inspirator, verteller en schrijver van negen boeken en vele artikelen vooral over de Mayakalenders. Al meer dan twintig jaar verschijnen regelmatig publicaties van hem en interviews met hem in diverse tijdschriften over deze en andere onderwerpen. In de afgelopen jaren heeft hij zich toegelegd op het onderzoeken en beschrijven van de structuren die in onze huidige realiteit aanwezig zijn en de fenomenen die daarvan het resultaat zijn. De combinatie van zijn passie voor tijd en geschiedenis en zijn vermogen de energetische aard van zaken in beeld te brengen, benut hij graag om het onzichtbare zichtbaar te maken in ons en om ons heen. In 2007 heeft hij de opleiding Energetisch Coach opgezet, die in 2013 is getransformeerd tot de opleiding Bewustzijns Coach te Utrecht en Roosendaal. In 2003 won hij de Frontier Award voor zijn grensverleggende werk op het gebied van wetenschap en spiritualiteit. Via landelijke radio en tv werd hij bekend als 2012 deskundige. Zijn motto's zijn Hou het simpel en De enige werkelijke groei is die van bewustzijn.
 
Overal op Aarde zijn maatschappelijke piramidestructuren ontstaan met slechts enkele mensen aan de top: een machtsstructuur die ieder mens tot slaaf lijkt te maken. In deze lezing naar aanleiding van zijn nieuwe boek met de bovenstaande titel, laat Peter Toonen zien hoe in de afgelopen 13.000 jaar (dus na de ijstijd) niet een dierlijke survival of the fittest, maar bepaalde religieuze en buitenaardse impulsen de aanzet gaven tot het vestigen van landbouw, veeteelt, vaste nederzettingen en op den duur steden en staten die steeds groter en machtiger werden.

Rond 2012 werden steeds meer mensen zich ervan bewust dat er op aarde hyperdimensionele krachten werkzaam zijn die de mensheid gevangen willen houden in een een kunstmatig geschapen veld dat we kennen als de controlematrix. Hoe ziet die matrix eruit? Wat zijn de krachten hierachter en wat was en is hiervan de bedoeling?

We kunnen nu naar een open cirkel van gelijkheid en transparantie, van top-down naar bottom-up: collectieve en coöperatieve organisaties waarin geluisterd wordt naar intuïtie en gehandeld wordt vanuit het hart. Hoe zou dat er uitzien? Er is slechts één geheim waarvan de matrix ons af wil houden en wat we nu zelf onthullen: wijzelf zijn de goden op wie we wachten.

Peters laatste boek is de weerslag van een zeer gedegen en goed onderbouwd onderzoek. In zijn lezingen wil hij – doorspekt met humor – vooral ook zijn persoonlijke verhaal vertellen over de totstandkoming van het boek: zijn confrontatie tijdens het schrijven ervan met de matrixkrachten om hem heen en in hem zelf en hoe hij hieruit geraakt is. Hij zal praktische tips aanreiken over hoe om te gaan met deze tijd van transitie. Naast zijn grote feitenkennis put hij daarbij ook uit zijn ervaringen als coach en docent en uit zijn leven dat verder reikt dan de dagelijkse realiteit. We zijn naast schepsels ook scheppers op en van deze planeet. Wat gaan we scheppen? Jouw waarneming bepaalt de werkelijkheid. Wat is je waarneming, je waarheid?