16 januari 2020

www.onzichtbaremacht.nl


 
Lucas Hollertt (B. Izar)
De macht van de onzichtbare bankiers

De illusie waarin wij leven
Deze lezing gaat over bizarre gebeurtenissen, die angstvallig buiten de geschiedenisboeken worden gehouden en legt onzichtbare machtsstructuren bloot, die de meeste mensen niet zien, of niet willen zien. Hoe bizar is het dat 99.9 % van de mensen zich nog steeds laat misleiden door de 0.1% criminele psychopaten die zichzelf boven de wet hebben geplaatst.

Oorlogen worden gecreëerd om de wapenindustrie te dienen. Centrale bankiers bestelen overheden en de failliete overheden bestelen op hun beurt de burger. Zij met een BSN (Burger "Slaven” Nummer) betalen de rekening. Rijken worden rijker en armen worden armer. Hoe heeft het zover kunnen komen?

Dit alles is geen toeval, maar een vooropgezet plan van een kleine groep criminele bankiers en machthebbers. Iedereen heeft er mee te maken, maar slechts een enkeling heeft het in de gaten. Welkom in het voorportaal van de Nieuwe Wereldorde of Agenda 21/Agenda 2030.

Er klopt iets niet
De corrupte leiders van Europa koesteren een systeem waarbij heel bewust de rijken steeds rijker worden en de gewone burger steeds armer. De 'deep state / cabal' besteedt miljarden belastinggelden aan activiteiten die de samenleving onderdrukken in plaats van dienen. De VN globaliserings- en klimaatwaanzin, waarin Agenda 21 wordt beetje bij beetje uitgerold over de hoofden van de onwetende mensheid. De elite komt hiermee weg omdat wij al heel lang in een schijndemocratie leven en omdat de gecontroleerde media er geen aandacht aan schenken.

Er is na de lezing gelegenheid om vragen te stellen en je kunt het boek De macht van de onzichtbare bankiers al of niet gesigneerd en met korting kopen.