9 mei 2019 - Mies Kloos-Raasveldt

 Openbare avond

www.levensbewustzijn.nl
 
De vijf biologische natuurwetten
Begrijp het Proces en de Betekenis van je Ziekte
 
Mies Kloos-Raasveldt heeft een wetenschappelijke achtergrond als hydrogeoloog en als echte bèta wil ze dingen kunnen begrijpen en kunnen beredeneren en verklaren. Veel dingen die ons gebeuren in het leven zijn niet alléén te verklaren of te beredeneren met onze Aardse zintuigen; er móet meer zijn, dat kán niet anders. Het is een logisch gevolg van open en eerlijk waarnemen. Vanuit die gedachte is zij op het spirituele pad gekomen.
 
 
Begrijp het Proces en de Betekenis van je Ziekte
De biologische natuurwetten geven je een totaal andere kijk op ziekte en gezondheid. Het verband tussen lichaam en geest staat centraal: emotionele schokken worden gezien als de hoofdoorzaken van ziekten, waarna een logisch, voorspelbaar en verklaarbaar proces van genezing (= ziekte) volgt. Deze processen zijn nuttig en zinvol en hebben steeds het overleven van het organisme tot doel.
Door deze kennis kunnen je zorgen om ziekten verdwijnen, je begrijpt wat je lichaam doet en waarom. Ziekten zijn een boodschap voor bewustwording. Door begrip van die boodschap en door met het natuurlijke proces mee te werken in plaats van die te bestrijden, ben je in staat ziekteprocessen te versnellen en/of te verlichten en wonderbaarlijke genezingen te verkrijgen.
 
In 2005 maakte ik kennis met het werk van Dr. Hamer en de biologische natuurwetten. Deze kennis verklaarde alles wat voorheen onverklaarbaar was en ik was meteen gegrepen. Ik leef, denk en werk nu al jarenlang op basis van de biologische natuurwetten en hoe meer ervaring ik ermee krijg, hoe meer ik inzie dat het lichaam analoog is aan het leven zelf: zo boven, zo beneden, zo klein, zo groot. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een volledige integratie van het fysieke, ofwel de materie, en de spiritualiteit, ofwel het geestelijke. In mijn ogen kan het één niet zonder het ander. Iemand die fysieke problemen alleen probeert op te lossen op een materiële manier, zal nooit geheel genezen. Iemand die erg spiritueel is maar het materiële aan de kant schuift, staat niet met beide benen op de grond en zal moeite hebben met het Leven.

Mijn passie is het uitdragen van de kennis van de biologische natuurwetten en de daaruit voortvloeiende implicaties wat betreft het omgaan met ziekteprocessen. Maar van daar uit kan ook ingezien worden hoe men om kan gaan met problemen in het leven zelf, zoals relatieproblemen, leer- en gedragsstoornissen, oude trauma’s, enzovoort. 

 
 
In deze lezing vertelt Mies hoe de vijf biologische natuurwetten ontdekt zijn door Dr. Ryke Geerd Hamer. Ze beschrijft een nieuwe manier van denken en gaat in op veel problemen en ziekten. Natuurlijk geeft ze veel voorbeelden en verhalen vanuit haar jarenlange ervaring.
 
 
Uitgebreide informatie over de vijf biologische natuurwetten vind je hier: https://www.levensbewustzijn.nl/Inspiratiebronnen/Biologische-natuurwetten/
 

.