13 september 2018 - Paul van Oyen

Ledenavond
Paul van Oyen
www.pvanoyen.nl
 
Bhagavad Gîtâ
 Paul van Oyen bespreekt zijn boek

Over de spreker
 
Bhagavad Gîtâ
 
 
Paul van Oyen (1944) studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Naast een loopbaan in het internationale bankvak bestudeerde hij in Londen praktische filosofie, advaita vedanta en de bijbel onder zijn leermeester Leon MacLaren. Thans wijdt hij zich vooral aan de praktische kant van de leringen van Shankara met een aantal initiatieven in de financiële wereld zoals samenwerking door middel van kredietunies en het herintroduceren van rentevrij financieren. Als discipel van ZH Shrî Bhâratî Tîrtha, Shankarâcârya, is hij nauw verbonden aan de Heilige Stoel (Pîtha) van Shringeri in Karnâtaka (Zuid India). Deze vertaling van de Bhagavad Gîtâ met commentaar kwam tot stand over een periode van zestien jaar. De hulp van de redactiegroep, in wisselende samenstelling, was onontbeerlijk.
 
Afbeelding invoegen


 
De Bhagavad Gîtâ staat centraal in het Indiase culturele, spirituele en religieuze gedachtengoed. Door alle tijden heen heeft de Bhagavad Gîtâ mensen van overal geïnspireerd en inzicht gegeven in de subtiliteiten van de menselijke geest en de menselijke neiging om de echte taak en plicht in het leven te negeren. Die taak en plicht houden in dat ieder mens zich zijn oorsprong dient te herinneren, de Schepper en de schepping dient te eren en te eerbiedigen en zijn weg terug naar 'huis' dient te vinden. Dit zijn dan ook de onderwerpen die in de 'Gîtâ' ter sprake komen en die op onnavolgbare wijze door Shrî Krishna aan Arjuna worden uitgelegd. Arjuna is, los van de historische figuur Arjuna, tevens symbool voor de persoonlijke mens die deze ommekeer in zichzelf meemaakt. Die ommekeer maakt dat hij of zij op zoek gaat naar die thuisreis die voor ieder menselijk wezen persoonlijk is en onlosmakelijk verbonden met de maatschappij en omstandigheden waar men leeft, woont en functioneert. Het boek is een tijdloze inspiratie voor ieder welwillend en zoekend mens. 


 
 


 
Ieder vers is van een commentaar voorzien om de tekst daarmee toegankelijker te maken voor de moderne (Nederlandse) lezer. Tevens wordt bij ieder vers ook geheel of gedeeltelijk geciteerd uit het commentaar van de Indiase wijsgeer en hervormer Shankara (tussen 788 en 820), dat bij de studie van de Bhagavad Gîtâ niet mag ontbreken.
 
Afbeelding invoegen

 
Extra leesstof:
 
Wie nog meer wil lezen over deze veelzijdige spreker kan terecht op zijn website www.pvanoyen.nl