8 maart 2018 - Jos Kester - Mannen zijn geen vrouwen

Openbare avond
  www.joskester.com
 
 Jos Kester houdt een lezing over zijn boek


 
Mannen zijn geen vrouwen
 
 
Mannen zijn geen vrouwen is een boek geschreven voor mannen, maar uiteraard ook voor vrouwen. Het is geschreven om mannen te stimuleren na te denken over hoe wij de rol als man invullen en of de positie die wij al eeuwenlang innemen de juiste is. Daar is tegenwoordig nogal wat over te doen.
 
In het boek ga ik in op een aantal thema’s die mijns inziens met manzijn te maken hebben. Ik bespreek de rol en houding van de huidige man. Dus wie zijn onze voorbeelden en rolmodellen? De verhouding met je vader en uiteraard die met je moeder. Ik ga in op de vorming van Amerika. Hoe die heeft plaatsgevonden en wat dit voor effect heeft gehad op de vorming van het beeld van een man in de VS. Dit beeld is vervolgens via films, tv et cetera de wereld overgegaan en heeft mede bijgedragen aan hoe wij een man definiëren. Ik ga in op de matriarchale tijd waarin de macht van de vrouw (priesteressen) werd gebroken en er een monotheïstisch mannelijk godsbeeld ontstond en het tijdperk van het patriarchaat aanbrak.


 
Afbeelding invoegen


Wat heeft de 2000 jaar dominantie van de man gedaan met de ruimte die een vrouw mag innemen en wat heeft dat voor invloed gehad op ons manzijn en op onze samenleving?
 
Van het patriarchaat beleven we nu het einde. Wat betekent dit voor ons mannen die dit patriarchaat nog steeds in het DNA hebben zitten? Hoe maken wij de draai die nodig is en van ons wordt gevraagd?
 
Op al deze thema’s ga ik diep in en heb ik mijn ideeën hierover in dit boek uiteengezet. 

 
Daarnaast vertel ik mijn eigen zoektocht naar mijn manzijn, gaat het over de confrontaties met mijn vader, broers en andere mannen en de vrouwen in mijn leven. 
 
Ik bewandel het rode pad. Ik struikel daarop nog steeds. Raak ik er vanaf.
Tref ik uitdagingen aan. Wil ik niet verder, maar weet ik dat ik in alle rust verder zal gaan om te onderzoeken ik hoe dit pad het beste kan lopen en waarom de dingen gebeuren zoals ze gebeuren. 

Wandel in schoonheid

Wie Jos Kester is kun je lezen op zijn website www.joskester.com