2 november 2017 - Arno Hovius - Meten is weten

Ledenavond
Arno Hovius
Lezing voor leden www.arnohovius.nl    
 
 
Arno Hovius
 
Doe mee!
 
Arno Hovius is fysiotherapeut en natuurgeneeskundig therapeut sinds 1986. In zijn praktijk maakt hij gebruik van een breed scala aan behandelmethoden.
 
Afbeelding invoegen
 

Meten is weten
De lezing van 2 november is getiteld Meten is weten. Om een therapieplan op te stellen is het niet altijd nodig om laboratoriumonderzoek te doen. Arno Hovius legt uit hoe vragen stellen (anamnese) en informatie verzamelen door meetsystemen te gebruiken, tot een gerichte individuele behandeling kunnen leiden. Daarnaast wil hij ook graag laten zien hoe je met elektroacupunctuur en bioresonantie kunt aanvullen op deze informatie.

Om de avond extra boeiend te maken, kun je van tevoren een tweetal vragenformulieren op internet invullen, die door Arno op 2 november besproken kunnen worden, zonder heel persoonlijk te worden. Als je mee wil doen stuur je een e-mail aan info@arnohovius.nl met daarin je naam, adres, geboortedatum en e-mailadres. Je ontvangt dan een persoonlijke uitnodiging om de vragenformulieren in te vullen. Vanzelfsprekend zijn de formulieren om privacyredenen volledig beveiligd en afgesloten.
 
Het invullen van de formulieren kost per formulier ongeveer 20 minuten.
 
 
 
De vragenformulieren
Het ene formulier is GPS van Energetica Natura; dit is een gezondheidsprofiel op basis van voedingsstoffen.
Het GPS-systeem is een Health Questionary die door willekeurige vragen een inzicht geeft in waar je op moet letten om gezond te blijven of weer te worden. De score wordt door de computer berekend en er wordt een objectief beeld van je tekorten gegeven. Dit wordt gevisualiseerd in een grafiek.
 

 


Het andere formulier is Neuro4Profiel volgens Braverman van CellCare Health.
Het doel van deze Neuro4Profielbepaling is om inzicht te krijgen in het prestatie- en het herstelvermogen van je neurobiochemische systeem. Bij ieder neurotransmitterprofiel hoort een reeks kenmerken. Deze bepaling bestaat uit twee delen.
In beide delen kunnen vragen uitsluitend beantwoord worden met EENS of ONEENS. Deel A bepaalt de kracht, productie- en effectiviteit van de betreffende neurotransmitter.
Deel B geeft een waarde aan een deficiëntie of behoefte aan de betreffende neurotransmitter.
Deze bepaling volgens Braverman is gebaseerd op ervaringen en ontwikkelingen van de laatste 50 jaar en kennis uit observatie en experimenten die wereldwijd gepubliceerd zijn, maar ook gereviewd door vooraanstaande neurowetenschappers en bevestigd zijn in klinische settings.
Geen enkele bepaling kan de neurobiochemie volledig weergeven. De antwoorden op de vragen geven patronen weer van gedrag, gevoelens en gedachten, die direct zijn verbonden met de neurotransmitters in het brein. Dit Neuro4Profiel is een van de weinige meetinstrumenten dat een waarde geeft aan je persoonlijkheid, geheugen, aandacht en fysieke gezondheid.
         
 
BewarenBewarenBewarenBewarenBewaren