19 oktober 2017 - Berry Vincenta - Veranderend Bewust-Zijn

Openbare avond
Berry Vincenta   Gechannelde lezing www.berryvincenta.com
 
 
Berry Vincenta
 

  Veranderend Bewust-Zijn
Berry Vincenta is al jaren bewustzijnswerker op vele manieren, zowel individueel als met groepen, in binnen- en buitenland. Zij heeft zich ontwikkeld als medium, alsook doorgever van leerzame Kosmische teksten. De informatie die zij via haar bewustzijn opvangt sluit naadloos aan bij de hulpvrager of groep, die om advies vraagt. Zij ontvangt deze informatie al heel lang uit hogere Kosmische Lichtvelden en wordt daarin begeleid vanuit die gebieden van Liefde en Bewustzijnsordening door de Meesters. Het doorgeven van deze teksten als kanaal doet zij ook voor zalen, tijdens cursussen en in individuele sessies.

De schilderijen die zij maakt zijn gebaseerd op de Zielentrilling van degene die haar daartoe de opdracht heeft gegeven.
 
Over het begrip channeling staat op haar website onder andere:
Verschillende vormen van Kanaal-Medium-Doorgever zijn

... Er zijn verschillende bewustzijnsniveaus waar vanuit informatie beschikbaar wordt gesteld. En het ene kanaal reikt dieper met zijn/haar antennes in deze bewustzijnsvelden dan de ander. Toch is alles nodig. Want alles bestaat uit deze verschillende bewustzijnslagen.
 Berry: 
Het doel in mijn leven is mensen wakker te maken in hun eigen bewustzijn. Vanuit mijn grote liefde voor de Mens en de Schepping inspireer ik een ieder die dit wil om te groeien in het eigen leven en de levenskracht. 

Ik heb me ontwikkeld als medium, alsook doorgever van leerzame Kosmische teksten.
 
Kennis willen krijgen over jouw eigen essentie is de Kracht in jezelf laten ontwaken, is mijn devies.


Afbeelding invoegen
 

 


 


Tijdens de gechannelde lezing op deze avond komen essentiële vragen aan de orde.
 
Wat gebeurt er in deze chaotische wereld met het persoonlijke en collectieve Bewust-Zijn?

Met andere woorden: wat verandert er binnenin ons?

En hoe kunnen we daar op een natuurlijke en wijze manier mee omgaan?

Berry Vincenta zal hierover een indringende Channeling geven. Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Berry:
Wil je via de B-weg of de snelweg jezelf en de  belangrijke bedoeling van jouw leven zien?
 
Ik werk graag direct en helder, vanuit diep respect en hartsverbondenheid en neem je graag mee in een andere realiteit.
         
 
BewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewaren