5 oktober 2017 - Henk Revenberg - Merkaba - activeer je lichtlichaam

Ledenavond - Workshop
  
Henk Revenberg
 
De activatie van je lichtlichaam
  Wat gaan we doen?
Gnostiek, esoterie en mystiek hebben mij altijd al geboeid en ik heb mij hierin meer verdiept de afgelopen jaren.
 
Ik vond dit onder andere ook terug in sjamanisme, het enneagram, de Tzolkin en tijdens vakanties waarin ik diverse krachtplekken bezocht.  
 
Afbeelding invoegen
 
 

Afbeelding invoegen

De Mer-Ka-Ba (licht, geest, lichaam)
is ons hoger dimensionaal elektro-magnetisch energieveld van licht en bewustzijn om ons lichaam heen.

Het woord ‘Mer’ staat voor de universele goddelijke bron, het woord ‘Ka’ staat voor je eigen geest of bewustzijn en het woord ‘Ba’ is het Egyptische woord voor lichaam. De merkaba is één van de sterkste symbolen uit de heilige geometrie.

Merkaba's bestaan uit twee in elkaar lopende tetraëder's: een piramidedrie-hoek met de punt omhoog (zon, mannelijk) en een piramidedriehoek met de punt naar beneden (aarde, vrouwelijk). Het wordt ook wel een stertetraëder genoemd. Tweedimensionaal vormt het de davidsster.
 
Tijdens je leven bevinden zich de bewustzijnsvelden van je ziel onzichtbaar voor het blote oog rondom je fysieke lichaam.
 
Als we groeien in bewustzijn dan worden deze zogenaamde lichtlichamen om ons fysieke lichaam heen met de tijd groter.
 
Uiteindelijk leidt dit ertoe dat het bewustzijnsveld de maximale grootte bereikt die mogelijk is.
 
Het merkabaenergieveld neemt dan een vorm aan van een soort vliegende schotel om ons heen. 

Het ontwikkelen en activeren van jouw Merkaba (of lichtlichaam) is zinvol om onder andere:
  • je energie te reinigen en te versterken
  • jezelf te beschermen tegen astrale invloeden
  • je te verbinden met je hogere Zelf.
  • jezelf een voertuig te creëren voor toegang tot andere dimensies.
Het helpt je ook om de huidige transformatieprocessen op aarde te integreren in jezelf.

We gaan ons Merkaba-energieveld stimuleren en activeren met intentie, adem en oefening. 
 
We gaan hiervoor ademhaling, visualisatie, meditatie en mudra’s gebruiken. We gebruiken hierbij de methode zoals onderwezen door Drunvalo Melchizedek. 
 
Een korte Engelstalige video over "what is Merkaba” vind je onder andere hier.
 
Afbeelding invoegen

Klik hier voor de tekst van de oefeningen als PDF bestand.

De meditatie van Drunvalo vind je hier op youtube.
  Music from source van Frits Evelein op youtube - Verhoog je trilling door verbinden met de Bron
 
BewarenBewarenBewarenBewarenBewaren