Privacyverklaring

Helios Harderwijk       

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Helios Harderwijk kan persoonsgegevens van jou verwerken, doordat je lid bent van Helios Harderwijk en/of nieuwsbrieven ontvangt en/of omdat je deze zelf aan Helios Harderwijk hebt verstrekt. Helios Harderwijk kan, indien bekend, de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Je voor- en achternaam
  • Je adresgegevens
  • Je telefoonnummer
  • Je e-mailadres
  • Je IP-adres


Waarom Helios Harderwijk gegevens nodig heeft

Helios Harderwijk verwerkt je persoonsgegevens om je telefonisch en/of schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.


Hoe lang Helios Harderwijk gegevens bewaart

Helios Harderwijk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren en niet langer dan wettelijk verplicht is.


Delen met anderen

Helios Harderwijk verstrekt je gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een wettelijke verplichting of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst.


In kaart brengen websitebezoek en lezen nieuwsbrief

Op de website van Helios Harderwijk worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer. Helios Harderwijk houdt bij welke e-mailadressen de nieuwsbrieven ontvangen en op welke links in de nieuwsbrieven geklikt wordt. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.


Cookies

We maken op de website van Helios Harderwijk geen gebruik van (tracking-)cookies. Ook niet van Google Analytics.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Onderaan iedere nieuwsbrief staat een mogelijkheid om je gegevens in te zien en zelf aan te passen, alsook een mogelijkheid om je af te melden voor de nieuwsbrief. Vanzelfsprekend kun je ook een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@heliosharderwijk.nl. Helios Harderwijk zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.


Beveiligen

Helios Harderwijk neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.


Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigingen

Helios Harderwijk behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer er wijzigingen zijn, publiceren wij deze op onze website. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

www.heliosharderwijk.nl is een website van Helios Harderwijk.

Helios Harderwijk is als volgt te bereiken:

‘Helios’ Centrum voor Geestelijke Ontwikkeling en Bewustwording
KvK 40094896
Peggy van der Burgt, secretaris
Korhoenlaan 1-36
3847 LL Harderwijk
06 16142549
info@heliosharderwijk.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28 mei 2018.