Organisatie, structuur en bestuur

De organisatie van Helios is vastgelegd in statuten en het huishoudelijk reglement. De taakverdeling van de bestuursleden is schriftelijk vastgelegd. Statuten en huishoudelijk reglement kun je opvragen bij het secretariaat van de vereniging.

Helios is als vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 40094896.

Het bestuur is als volgt samengesteld.

 

 

Voorzitter

Peggy van der Burgt

0616142549 

info@heliosharderwijk.nl

 


Penningmeester

Henk Revenberg

 


 

Secretaris

Lianne Merjenburgh

0646166188

info@heliosharderwijk.nl

 


Algemeen bestuurslid

Jolanda de VriezeInformatie voor de nieuwsbrief van Helios kan naar Dorien Damstra (webmaster@heliosharderwijk.nl).

Om het programma samen te stellen heeft Helios een programmacommissie. Lees hier meer over het programma van Helios


Helios is een vereniging en we doen graag alles samen.

We kunnen voortdurend hulp gebruiken bij de boekentafel, zaalinrichting, entree en de bediening van de audio-apparatuur.

 

Wil je ook helpen? 

Stuur dan een mail naar info@heliosharderwijk.nl of spreek één van de bestuursleden aan.