Organisatie, structuur en bestuur

De organisatie van Helios is vastgelegd in statuten en het huishoudelijk reglement. De taakverdeling van de bestuursleden is schriftelijk vastgelegd. Statuten en huishoudelijk reglement kun je opvragen bij het secretariaat van de vereniging.

Helios is als vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 40094896.

Het bestuur is als volgt samengesteld.

 

 

Voorzitter

Leen Rozeboom

06-53839000


 


Penningmeester

Henriette Bekkering-Tideman

06-48505590 of 0341-701563 

Secretaris

Rita Reeberg

0341-455432 

info@heliosharderwijk.nl

 

 

Algemeen bestuurslid

Eugène Klooster

0341-417250

ecm.klooster@planet.nl


 

Interessante informatie voor de Heliosleden kun je mailen naar info@heliosharderwijk.nl

Informatie voor de nieuwsbrief of programmacommissie van Helios kan naar Henk Revenberg (nieuwsbrief@heliosharderwijk.nl) of Dorien Damstra (webmaster@heliosharderwijk.nl).

 

Om het programma samen te stellen heeft Helios een programmacommissie. Lees hier meer over het programma van Helios


Helios is een vereniging en we doen graag alles samen.

We kunnen voortdurend hulp gebruiken bij de boekentafel, zaalinrichting, entree en de bediening van de audio-apparatuur.

 

Wil je ook helpen? 

Stuur dan een mail naar info@heliosharderwijk.nl of spreek één van de bestuursleden aan.